3 Mässor
1 Event

En affärsdrivande miljö

Att ställa ut eller delta som partner innebär att du träffar 1000-tals beslutsfattare.

Att ställa ut eller delta som partner innebär att du träffar 1000-tals beslutsfattare som letar efter nya leverantörer, lösningar och tekniker.

Vem besöker

På mässgolvet möter du företagsledning, produktionsledning, tekniker, ingenjörer, enhetschefer, konstruktörer och operatörer som bestämmer över företagens upphandlingar.

Besökarna kommer från följande branscher

Avlopp-, avfall och återvinningsindustri

Bygg och infrastruktur

Dator-, elektronik och optikindustri

Digitalisering- och konsultverksamhet

El- och elektronikindustrin

Energi

Fastigheter och fastighetsförvaltning

Flygindustrin

Fordonsindustrin (OEM) & leverantörer av fordonskomponenter

Forskning & Utveckling

Förnybar energi

Förpackningsindustrin

Grafisk- och tryckindustri

Gruv/ mineralutvinningsindustri

Inspektion/kontroll

Installationsbranscherna El och VVS

IT- och telekom

Kemisk – och processindustrin

Livsmedels- och dryckesindustri

 

Logistik/ Lager/ Distribution

Läkemedel och Medicinteknik

Maskin- och verktygsindustri

Massa- och Pappersvaruindustri

Offentlig sektor

Pappers- och tryckeribranschen

Plast- och gummiindustrin

Reparation- och service

Råpetrolium- och naturgasindustri

Saneringsindustri

Smörjmedel- och smörjteknik

Sten-, betong-, glasindustri

Stål- och metallindustri

Sågverk-, byggnads- och förpackningsindustri

Teknisk konsultverksamhet

Textil- och beklädnadsindustri

Transportmedelsindustri inkl rederier och hamnar

Träförädlingsindustrin